Vrijblijvende offertes

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw wensen met ons te bespreken 

Altijd vooruitstrevend

Wij streven ernaar om het door ons geleverde product zo goed mogelijk te innoveren

Bedrijfsproces

De expert in het in kaart brengen van uw bedrijfsproces, met als doel deze te verbeteren

Volgens afspraak

Alle opdrachten worden volgens afspraak en in overleg met de klant uitgevoerd

Welkom bij Greenbay IT-Solutions BV

Informatietechnologie (IT) heeft raakvlakken met veel processen binnen bedrijven en organisaties. Daarom is het toepassen van IT geen kinderspel. Het vraagt meer aandacht, meer kennis en meer kunde.

Greenbay legt zich toe op het ontwikkelen van bedrijfsapplicaties en levert ontwikkeling in en ondersteuning van producten die bij deze activiteiten zijn betrokken. Onder onze activiteiten valt de ontwikkeling van standaard- en maatwerkprogrammatuur en het leveren van consultancy.

We hebben in een groot aantal projecten, binnen een groot aantal branches ervaring opgedaan die in uw voordeel kan werken.

Greenbay IT-Solutions BV beschikt over deskundigheid, ervaring en capaciteit om voor u een compleet ICT project in zijn geheel te verzorgen of daar een belangrijke rol in de spelen. Op uw verzoek en op basis van Fixed Time en -Price

Projecten

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden, staan hieronder een paar van onze recente projecten:

Storingen registratie Netbeheerder


Voor één van de grote energie netbeheerders in Nederland ontwikkelt en beheert Greenbay applicaties die zich richten op afhandeling van klachten en storingen rond de levering van Elektriciteit, Gas en Openbare Verlichting. De applicaties verzorgen de afhandeling van de gemelde klachten en storingen door deze te registreren, het afhandelproces te initiëren en te bewaken en achteraf rapportages en managementinformatie te genereren inzake de kwaliteit van de geleverde energievoorziening. Volgens de regelgeving moeten energiebedrijven een minimaal niveau van leveringsbetrouwbaarheid borgen. Over de werkelijk geleverde kwaliteit rapporteren zij daarom aan diverse instanties.

Voor het betreffende energiebedrijf staan de applicaties centraal in het storingsproces en worden 7×24 uur gebruikt. Zo’n 2500 medewerkers hebben toegang tot de applicaties, waarvan ongeveer 250 kerngebruikers in het storingsproces. De applicaties zijn gekoppeld met onder andere SAP-ISU (billing en CRM), Peoplesoft (personeelsinformatie), Microsoft Office, field service automation tools, etc.


Billing in de energie- en waterbranche


Een groot IT-dienstverlenend bedrijf doet voor een aantal energiebedrijven verspreid over het gehele land, het onderhoud en de doorontwikkeling van een billing-systeem. Het systeem bestaat uit verschillende modules met als kernactiviteit de facturering voor kleinverbruik-klanten (huishoudens). Daarnaast zijn er modules voor debiteuren, incasso, meteradministratie, facturering voor grootverbruik, meteropname en het switchverkeer.

De liberalisatie van de energiemarkt heeft de rol van de energiebedrijven ingrijpend veranderd. Waren het vroeger monopolisten die toch hun klanten wel kregen binnen hun verzorgingsgebied, nu zijn het spelers op een vrije markt, die net als ieder ander met concurrentie te maken hebben.De bedrijven krijgen te maken met meerdere leveringsvoorwaarden, nieuwe tariefstructuren en klanten die switchen van het ene naar het andere energiebedrijf.

Greenbay heeft, in opdracht van de IT-dienstverlener, een rol gespeeld in de ontwikkeling en implementatie van een geautomatiseerd berichtenverkeer in het systeem: het mutatieverkeer tussen de energiebedrijven, dat door de switchers (klanten die van energiebedrijf veranderen) wordt veroorzaakt, wordt nu volledig automatisch door het systeem verwerkt. Werkzaamheden die door Greenbay zijn uitgevoerd zijn onder andere het ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwe gebruikers-interfaces van het systeem en de koppeling van het systeem met CRM-applicaties zoals Amyyon en Siebel.


COMPLEET BEDRIJFSPROCES DAKGOTENFABRIEK


Voor een bedrijf dat polyester dakgoten en windveren fabriceert, heeft Greenbay een applicatie ontwikkeld waarmee het complete bedrijfsproces (dus van offerte tot facturering) wordt geregistreerd. Alle medewerkers van de binnendienst van het bedrijf maken gebruik van de applicatie. Functionaliteiten in de applicatie zijn onder andere:

·        De verkoopafdeling registreert offertes en doet de follow-up van de offertes;

·        Het bedrijfsbureau plant de orders, maakt opdrachtbonnen en stickers voor de productie-afdeling;

·        De productiechef registreert statusveranderingen van orders (gespoten,gereed, etc.);

·        De transportafdeling plant de gereedstaande orders op transport.

·        De financiële afdeling maakt facturen en exporteert de gegevens van de gefactureerde order naar Exact (boekhoudprogramma).

·        Het management gebruikt de exportfuncties van de applicatie om in Excel (spreadsheet) rapportages, berekeningen, etc. te kunnen maken.

De applicatie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen van het bedrijf. Na de implementatie van de applicatie (en de geldende garantieperiode) heeft het bedrijf een beheercontract met Greenbay, waardoor eventuele storingen in de software op korte termijn worden opgelost, maar ook nieuwe functionaliteit als gevolg van nieuwe eisen en wensen in de applicatie worden gebouwd.